Tijd van intensieve irritatie, of hoe zorg je voor de put in de zomer?

Met een waterput kunt u uw tuin efficiënt en economisch irrigeren. Water kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van de kwaliteit ervan. Steeds vaker zien we intense hittegolven die ons land in de zomer treffen. Warm weer is moeilijk voor tuinplanten. Om ze van voldoende hydratatie te voorzien, is een efficiënte en efficiënte bron nodig. Dus hoe zorg je voor de put in de zomer?

Bijzondere aandacht moet worden besteed om ervoor te zorgen dat het in optimale omstandigheden werkt, inclusief een geschikt grondwaterpeil. En dit hangt grotendeels af van de hydrogeologische omstandigheden op uw locatie. Het is het beste om ze in detail te leren kennen voordat de put wordt gebouwd. Door een hydrogeologisch onderzoek uit te voeren, kunt u de gegevens verkrijgen die nodig zijn voor de juiste constructie van de put. De juiste diepte en diameter van de schacht zorgen voor een efficiënt pompen van water onder verschillende omstandigheden.

Parameters zoals de diepte van het grondwaterpeil kunnen in de loop van het jaar veranderen. De gebruiker heeft hier geen significante invloed op, dus het ontwerp en de constructie van putten op basis van solide hydrogeologische gegevens verhoogt de efficiëntie van de inname bij veranderende omstandigheden aanzienlijk.

De belangrijkste factor die de efficiëntie van het verpompen van water uit de put beïnvloedt, is de apparatuur die wordt gebruikt voor het verpompen van water. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld dompelpompen worden gebruikt , afhankelijk van de diepte van de grondwaterspiegel. Bij het kopen van een pomp moet u zich niet alleen laten leiden door de prijs. Het is de moeite waard om aandacht te besteden aan de parameters die door het apparaat worden aangeboden. Ook de garantievoorwaarden en het merk van de pompfabrikant zijn van belang. Apparaten van beproefde leveranciers zorgen meestal voor een lange en probleemloze werking.

Bovendien moeten eventuele onderbrekingen in de wateraanzuiging of andere storende signalen onmiddellijk worden gediagnosticeerd – hete zomers zijn geen ideaal weer voor de werking van apparaten, dus u mag geen enkele omstandigheid verwaarlozen.

Welke invloed heeft de werking op de levensduur van bronpompen?

De pomp is het belangrijkste apparaat dat uw put nodig heeft om water te pompen. Het kiezen van het juiste model zorgt voor een goed gebruikscomfort. Apparaten van gerenommeerde fabrikanten bieden een langere en efficiëntere werking. Zoals bij alle hightech apparaten slijten hun onderdelen. Welke exploitatie beïnvloedt de levensduur van bronpompen?

Het is moeilijk om deze vraag eenduidig ​​te beantwoorden. Het pompen van water uit een put is onderhevig aan vele factoren die van invloed zijn op de mate van slijtage van het apparaat. Dompelpompen die worden gebruikt voor particuliere economische en woondoeleinden worden meestal niet bijzonder intensief gebruikt.

De situatie kan veranderen wanneer de temperaturen in de zomerperiode hoog blijken te zijn. Voor een efficiënte besproeiing van bijvoorbeeld een tuin zal de pomp dan veel vaker moeten aanslaan dan normaal. De frequentie van het inschakelen van het apparaat is een van de factoren die de slijtage van pompcomponenten aanzienlijk beïnvloeden.

Bij het gebruik van putten voor industriële of agrarische doeleinden, is het de moeite waard om een ​​pomp te kiezen die is ontworpen voor professioneel gebruik. Apparaten van dit type zijn meestal duurder, maar de hogere prijs gaat hand in hand met een grotere duurzaamheid van de pompcomponenten. Hierdoor is het mogelijk langdurig intensief water op te pompen.

Profiteer van de gratis kennis aangeboden door onze specialisten. Op onze blog vindt u een artikel waaruit u kunt opmaken hoe lang een dompelpomp kan werken.

Wat beïnvloedt nog meer de levensduur van bronpompen?

Dompelpompen 3.5 SDM IBO

De omstandigheden bij de aanzuiging zijn ook belangrijke factoren die de levensduur van de pomp beïnvloeden. Mogelijke onzuiverheden, zoals harde rotsdeeltjes, kunnen de waaier van de pomp beschadigen. Bij intensieve putexploitatie kan het waterpeil tijdelijk dalen. Het risico bestaat dan dat de pomp droogloopt, wat schadelijk kan zijn voor het apparaat. Gelukkig zijn de meeste moderne pompen uitgerust met een elektronische sensor die het apparaat in dit geval zal uitschakelen.

Intensieve exploitatie van de put in de zomerperiode kan leiden tot uitval. Lees voor meer informatie ons blogartikel over putstoringen.

Wat te doen bij een pompstoring?

Zelfs de meest duurzame pomp kan op den duur kapot gaan. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk om de oorzaak van het probleem te verifiëren. Een deel van de diagnose kan alleen worden gedaan. Wanneer het apparaat plotseling niet meer werkt, is het de moeite waard om de voedingskabels naar het apparaat te controleren.

Als er geen afwijkingen zijn in het elektrische systeem, is de volgende stap het verwijderen van de pomp uit de put. Hiermee kunt u de staat van het apparaat visueel controleren. Als u vuil vindt rond de waterinlaat of het filter, verwijdert u dit.

Als de pomp nog steeds geen teken van leven vertoont, neem dan contact op met een service die gespecialiseerd is in het repareren van dit type apparatuur. De servicemonteur weet waar de oorzaak van het probleem ligt. Dankzij zijn mening weet u de kosten van het repareren van het apparaat. Dit stelt u in staat om te beslissen of u een nieuwe bronpomp wilt repareren of kopen.