Controleer het apparaat om erachter te komen waarom de pomp geen water wil aanzuigen

Gebrek aan water in kranen en andere punten is een serieus probleem, vooral als een diepe put de enige bron is om het te verkrijgen. Nauwkeurige diagnose van waar het probleem ligt is cruciaal om de juiste stappen te nemen.

Het zoeken naar de oorzaak van het probleem moet beginnen met een grondige controle van het elektrische systeem dat het apparaat van stroom voorziet. Als het stopcontact waarop de pomp is aangesloten goed werkt, is de volgende stap het controleren van de staat van de voedingskabel naar het apparaat. Let er vooral op of er zichtbare schade aan de structuur is.

Als er in dit stadium niets van belang wordt gevonden, verwijdert u de pomp uit de put. Controleer trouwens de staat van de kabel over de gehele lengte, met bijzondere nadruk op de fabrieksaansluiting van de pompkabel op de verlenging. Controleer ook de startcondensator, die in de volksmond wordt gebruikt in 230 V-apparaten.

Haal het apparaat uit de put om te controleren waarom de pomp geen water wil aanzuigen

Als u geen stroomproblemen vindt, brengt u de pomp naar de oppervlakte en inspecteert u deze. U kunt het beste beginnen met de terugslagklep die mogelijk verstopt is geraakt. Het moet grondig worden schoongemaakt of eventueel worden vervangen door een nieuw exemplaar. U moet ook het inlaatfilter controleren, dat ook problemen kan hebben met de doorgankelijkheid. Reinig of vervang dit element net als bij de terugslagklep.

Het probleem met de wateraanzuiging kan ook het gevolg zijn van een defect aan een lager of waaier. De mechanische asafdichting kan vastgelopen zijn, vooral als de pomp enige tijd niet is gebruikt. Uitvaltijd van apparatuur kan ook leiden tot het vastlopen van de turbine of het lichaam. Verplaats de waaier of verwijder dit element en reinig het grondig samen met de binnenkant van de behuizing. Als het probleem aanhoudt, is de oplossing om het apparaat te repareren of te vervangen door een nieuw exemplaar.

Een beschadigde pomp repareren of vervangen?

Indien u geen vakkennis heeft op het gebied van constructie en reparatie van pompen, kunt u het defecte apparaat het beste naar een gespecialiseerde dienst brengen. Hiermee kunt u de oorzaak van de storing vaststellen en de kosten bepalen die aan de reparatie zijn verbonden.

De prijzen van pompen lopen sterk uiteen. Het repareren van de goedkoopste apparaten is vaak onrendabel, want voor een paar honderd zloty kun je een nieuw product van een vergelijkbare klasse kopen, waarop fabrieksgarantie zit. Bij duurdere en meestal efficiëntere apparaten kan het vervangen van beschadigde onderdelen winstgevend zijn. Als blijkt dat slechts één van de elementen is mislukt, zou de vervanging ervan het verwachte effect moeten hebben.

Een efficiënte pomp zorgt niet alleen voor de distributie van water op uw terrein. Het kan ook nodig zijn om onverwachte gebeurtenissen, zoals overstromingen, te verwijderen. 

Controleer de aanzuiging en zoek uit waarom de pomp geen water wil aanzuigen

Hydrofoorpomp MH 1300 INOX 230V Omnigenea met omvormer

Het probleem met het onttrekken van water uit de put kan aan de inlaatzijde liggen. Het breken van het grondwaterpeil tijdens intensief pompen van water is niet ongewoon. Het is voldoende om enige tijd te wachten tot de grondwaterstand is gestabiliseerd. De pomp zou nu normaal moeten werken.

De gestage verslechtering van de heersende omstandigheden bij de inname vindt meestal niet van de ene op de andere dag plaats. Als het water dat uit de put wordt gepompt in kwaliteit begint te verslechteren, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in zichtbare onzuiverheden, kan dit niet worden onderschat. De aanwezigheid van deeltjes van verschillende oorsprong is niet alleen schadelijk voor apparaten die in de inlaat werken, waarvan de filters of andere elementen kunnen worden beschadigd, maar ook voor de gezondheid.

Wanneer de waterkwaliteit verslechtert, moet een analyse van de samenstelling worden gemaakt. Dergelijke problemen doen zich meestal voor in gebieden met intensieve landbouw- of mijnbouwactiviteiten. Wateranalyse moet worden besteld bij het plaatselijke sanitaire station of bij een laboratorium dat gespecialiseerd is in dit soort onderzoek. Als er verontreiniging met ijzer- en mangaanverbindingen wordt geconstateerd, is de oplossing om een ​​ijzerverwijderaar aan te schaffen en te installeren. Dit apparaat verwijdert effectief metaalverbindingen die schadelijk zijn voor de gezondheid en sanitair keramiek.