FAQ

Wat is een bronpomp?

Een bronpomp is een krachtige waterpomp die in het water geplaatst wordt. Bronpompen worden vaak gebruikt voor het omhoog pompen van grondwater, maar ze kunnen ook gebruikt worden voor omhoog pompen van water uit waterputten, waterbassins en watertanks.

Een bronpomp wordt in een bron geplaatst, zoals bijv. een grondwaterput, van waaruit deze pomp het water onder een hoge druk kan verpompen door de persuitgang. Een bronpomp gaat verder waar een zelfaanzuigende pomp (zoals een beregeningspomp / hydrofoorpomp) het af laat weten, ofwel een bronpomp is ideaal inzetbaar bij water wat dieper zit dan 8 meter. Een bronpomp kenmerkt zit door een langwerpige, smalle buis, welke geschikt is voor putten / bronnen met een minimale diameter van 2” (5cm).

Belangrijke tips!

 • Demonteer de kabel met tunnel niet van de pomp mocht het onverhoopt niet passen.
 • Meet de binnenzijde van de bronpijp/ put! Dus niet de buitenzijde van de bronpijp. 
 • Een gedemonteerde pomp kunnen wij helaas niet retour/ voor garantie terug nemen.
 • Zorg dat de bron goed schoon gespoeld is. Er mag geen zand in de pomp komen.
 • Plaats de pomp circa 1 mtr vanaf de bodem, dus niet vast op de bodem want dan gaat het zand aanzuigen.

Vaak adviseren wij de binnenzijde van de bron (pijp) te meten. Dit kunt u doen met behulp van een rolmaat of schuifmaat. 

Meest voorkomende bronmaten:

60 mm en minder > deze bronnen zijn geschikt voor 2” bronpompen. De 2” heeft een druk capaciteit van +- 1000L per uur.

76 mm > deze bronnen zijn geschikt voor 2.5″bronpompen. De 2.5” heeft een druk capaciteit van +- 2700L per uur. 

110 mm > deze bronnen zijn geschikt voor 3″/ 3.5” bronpompen. De 3”/3.5” gaat van +-4000L / 7200L per uur.

125 mm  > Deze bronnen zijn geschikt voor 4 ” bronpompen. De 4” gaat van +- 8000L / 25.000L per uur. 

En of groter.

 

 • Demonteer de kabel met tunnel niet van de pomp mocht het onverhoopt niet passen.
 • Een gedemonteerde pomp kunnen wij helaas niet retour/ voor garantie terug nemen.
 • Zorg dat de bron goed schoon gespoeld is.
 • Plaats de pomp circa 1 mtr vanaf de bodem, dus niet vast op de bodem want dan gaat het zand aanzuigen.

De motorkabel als ook eventuele overige bekabeling dienen m.b.v. nylon kabelbinders deugdelijk doch niet te vast op ca. 0,75 meter afstand van elkaar aan de stijgbuis te worden bevestigd, zodat de kabel zich in de lengterichting vrijelijk kan bewegen. Deze speling is noodzakelijk omdat de trekkrachten op de kabel t.g.v. uitzetting van de stijgbuis en de hierdoor ontstane kans op kabelbreuk/beschadiging dient te worden voorkomen. Tevens zal een met kabelbinders gemonteerde kabel gedurende ophijsen en neerlaten in de bron, niet in de bron bekneld kunnen geraken of andere beschadigingen op kunnen lopen. Een deugdelijk vastgezette kabel kan dan ook niet in de bron vallen en tussen pomp en casing bekneld raken, dit i.v.m. het uit de bron halen van de pomp bij calamiteiten.

 

De bron

Controleer voordat u de pomp in de bron laat zakken of de bron vrij is van grofvuil of andere verontreinigingen, zoals zand, etc. Monteer aan de pomp een geplastificeerde RVS of gevlochten nylon hijsdraad van voldoende hijsvermogen en lengte. Indien u meent een extra veiligheid te moeten monteren; zet deze extra lijn dan op dezelfde manier vast als de elektrakabel. Dit om te voorkomen dat bij doorslijten of verteren van de lijn deze tussen pomp en casing kan vallen waardoor het uit de bron hijsen van een pomp zal worden bemoeilijkt. Laat de pomp met kabel(s) in de bron zakken en sluit de bron af met een kap om invallend vuil te voorkomen.

 

In sommige gevallen kan het voor komen dat een (nieuwe) bron geen of weinig water geeft, dit heeft met de grondlaag te maken (bijv. een klei of leem laag). Door een verkeerde grondlaag kan de pomp weinig tot geen water op pompen.

 

Bron/onderwaterpompen mogen nooit zonder onderdompeling in bedrijf worden gesteld zgn. droogdraaien Hierdoor zal onherstelbare schade aan waaiers en leidapparaten kunnen ontstaan.

Controleer of de pomp niet op de bodem ligt, wens is minimaal 1 meter van de bodem af. De pomp mag geen zand en of ander vuil opzuigen. 

Controleer altijd of de bron goed schoon gespoeld is!

Ik heb even kort water en dan valt de druk weg/ straal water wordt minimaal?

Waarschijnlijk ligt het aan de grondlaag, bij een klei of leem laag kan het voorkomen dat het filter van de bronpijp dicht gaat zitten waardoor de pomp niet voldoende water aan kan zuigen.

Een frequentieregelaar is een apparaat dat tussen de leiding wordt geplaatst, maar niet nat mag worden.

Begrijp u het nog?

Het zit zo; om de toeren af te stemmen op de watervraag dient hij de stroming van het water te meten. Dat doet hij dus tussen de leiding. De techniek moet echter droog blijven. 

U hoeft de bronpomp niet op de bodem te hangen. Sterker nog; probeer dit te vermijden i.v.m. aanzuigen van bodemvuil. Wij hanteren een minimale marge van 5 meter water boven de pomp. Hiermee garandeert u voldoende aanzuigwater en koeling.

Heeft u een dus een put van 20 meter en vindt u het water al op 10 meter? U kunt de pomp dan hangen op 15 meter.

De bronpompen die wij nu verkopen hebben een gewicht van minimaal 15 kilo, door deze zwaarte valt het pakket onder “groot” pakket waardoor de verzendkosten hoger zijn. 

 

Zodra uw bestelling via de website is besteld/ betaald streven wij er naar om het artikel zo snel mogelijk nog op de post te doen.
U ontvangt van ons een track en trace waarmee u het pakket kan volgen.

In sommige gevallen komt het helaas voor dat wij een pakket al op de post hebben gedaan maar dat het pakket bij de koerier vertraging op loopt. Via de track en trace kunt u volgen waar uw pakket is.

iDeal (via Mollie voor Nederlandse klanten) Heeft u toegang tot internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en/of Van Lanschot Bankiers? Dan kunt u zonder speciale software gebruikmaken van iDEAL, de makkelijkste manier van betalen op internet. Snel, simpel en veilig online betalen via uw eigen bank,gratis.

Overschrijving via de bank

Vooruitbetalen betekent dat u, na het invoeren van uw bestelling, eerst het orderbedrag zelf overmaakt op de rekening van eevro.nl. Dit kan bijvoorbeeld met internetbankieren van uw bank. De voordelen op een rij: Vooruitbetalen is veilig en brengt geen extra kosten met zich mee. Houd rekening met nul tot twee werkdagen overboektijd. Vermeld bij het overmaken het ordernummer uit uw orderbevestiging. Na ontvangst betaling zullen wij het artikel op de post doen. 

 

Pinnen of contant bij afhalen.

Wij berekenen bij een pin betaling €5,00 extra transactie kosten boven het totaal bedrag.

U krijgt op alle producten die u aanschaft bij EEVRO.NL garantie.
Deze worden verleend door de fabrikant of importeur zelf.
In geval van een probleem kunt u mailen naar info@eevro.nl en wij staan dan graag klaar voor u.
Gelieve in uw mail het merk, type, serienummer en de klacht vermelden.
Alle artikelen bij EEVRO.NL worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie.
U dient te allen tijde de originele factuur van EEVRO.NL te bewaren.

Artikel 1 Garantie
1.1 EEVRO.NL garandeert dat de producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van een product welke door EEVRO.NL is geleverd.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 De door EEVRO.NL op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode
2.1 Alle artikelen bij EEVRO.NL worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie.
2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.
b. Als het product niet conform het serviceboekje onderhouden is;
c. Technische reparaties die niet op vakkundige wijze verricht zijn;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd zijn.

Artikel 4 Garantie-onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door EEVRO.NL is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van EEVRO.NL worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. Kosten van transport van het product van en naar EEVRO.NL komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt EEVRO.NL  voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim
5.1. Claims onder deze garantie dienen ter inspectie te worden ingediend.
Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop te worden overhandigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Een door EEVRO.NL gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat EEVRO.NL ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.
De aansprakelijkheid van EEVRO.NL strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van EEVRO.NL voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Retourprocedure voor defecten en niet-complete zendingen.

 1. Wat moet ik doen?
  U meldt het defecte of niet complete product binnen 5 dagen na ontvangst aan bij de supportafdeling van EEVRO.NL.
  Dit kunt u doen door middel van een e-mail aan info@eevro.nl
 2. Wat is de volgende stap?
  Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een antwoord te mailen met het retour adres.
  Vervolgens kunt u het product terugsturen.
  Dit dient binnen 7 dagen te gebeuren.
 3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
  Het is heel belangrijk dat u het product compleet terugstuurt.
  Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport.
  Tenzij anders vermeldt, dient een afgedrukte kopie van de orderbevestiging (via e-mail door EEVRO.NLnaar u gestuurd) te zijn bijgevoegd.
  Verder dient de emailcorrespondentie betreffende het retour duidelijk te zijn bijgesloten. Producten zonder worden niet in behandeling genomen!
  Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie.
  Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend.
  Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), worden de verzendkosten volledig aan u vergoedt.
  In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons, voor uw rekening.
  U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons .
  Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.
 4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
  Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is.
  Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, wordt het product teruggestuurd en eventuele kosten voor herzending doorberekend.
 5. En hoe lang moet ik dan wachten?
  Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:
  5.1. Bij ontvangst blijken de artikelen niet te werken.
  Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen 3 weken na onze factuurdatum defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent.
  Deze zogenaamde “DOA-regeling” (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld.
  Bij acceptatie wordt direct een nieuw product gestuurd.
  Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, dan wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht.
  Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent.
  Let op!
  Indien u een nieuw product bestelt voordat het defecte product als DOA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico.
  5.2. De artikelen vertonen defecten binnen de garantieperiode
  Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering.
  Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantieafhandeling op ons. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd.
  Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen.
  De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.
  5.3 De artikelen vertonen defecten buiten de garantieperiode
  Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons.
  Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd.
  Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. € 35,- doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.
  Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.
 6. Reparaties na de garantietermijn
  Ook na de garantietermijn kunt u bij ons terecht voor reparaties. Uiteraard tegen betaling van de reparatie- en voorrijkosten.
  Bij bedragen hoger dan € 200,- ontvangt u desgewenst een prijsopgave.
  Besluit u om het apparaat toch niet te laten repareren?
  Dan worden onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht.
  Dit bedrag verschilt per artikel.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud.
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.
Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.
Plaatjes kunnen afwijken van het originele product.